Eerste effectieve bescherming voor zzp-opdrachtgevers: ZZP-erkend start met certificering

Opdrachtgevers hebben voortaan een mogelijkheid om zeker te stellen dat de papieren van ingehuurd personeel voldoen aan alle juridische en fiscale eisen. Met ingang van vandaag kunnen zij daarvoor terecht bij Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend. De organisatie  – kortweg ZZP-erkend – biedt opdrachtgevers die zekerheid door zelfstandige beroepsbeoefenaren een certificaat te verstrekken na controle van alle papieren. ZZP-erkend maakt een vliegende start en tekende op 27 april een overeenkomst met The Future Group (TFG), een exclusief samenwerkingsverband met en van zo’n 200 zzp’ers.

Het begon in februari 2010 toen het TFG duidelijk werd dat er een onafhankelijke organisatie voor zzp-opdrachtgevers moest komen. Bij veel opdrachtgevers worden enorme kosten gemaakt voor de administratie en het afdekken van inhuurrisico’s bij het inschakelen van tussenpersonen. Maar het zelf direct inhuren van een zzp’er brengt ook juridische en fiscale risico’s met zich mee. Gedurende 2010 en 2011 zijn met ruim 40 bedrijven en ministeries gesprekken gevoerd over de oplossing hiervoor. Hier uit kwam de behoefte voort voor een onafhankelijk certificeringinstituut dat de gegevens en documenten zoals de VAR/Verklaring arbeidsrelatie van de zzp’er checkt. Tevens was daar bij ook de wens dat het certificeringsinstituut ook een erkend certificaat afgeeft en de gegevens met de bijhorende documenten bijhoudt en bewaart.

Nederland telde volgens het CBS in het vierde kwartaal van 2011 739.000 zzp’ers. Dat is een groei van 58% ten opzichte van 2001. Waarnemend voorzitter Jacob Verschuur van ZZP-erkend: “De markt roept om certificering van zzp’ers. Ons certificaat biedt opdrachtgevers de garantie op de echtheid en geldigheid van alle relevante inhuurgegevens en documenten als paspoort en VAR van de zzp’er. ZZP-erkend verifieert, vergelijkt en certificeert op maar liefst 15 elementen de juridische identiteit en fiscale inhuurstatus van de zzp’er via een volledig geautomatiseerd proces. Als er een document dreigt te verlopen, krijgt de zzp’er direct een mailtje om actie te ondernemen. Een grote zorg minder voor zowel de opdrachtgever als de zzp’er zelf.”

ZZP-erkend gaat de dienstverlening in de komende periode nog uitbreiden met de (elektronische) check op opleidingscertificaten, bijvoorbeeld voor SAP, Microsoft, Cisco, Oracle etc. en de Wft-modules, SEH, LHPen FFP. Ook de check en certificering van de diploma’s die staan geregistreerd bij de DUO/IB-Groep en de check op CV’s gaan straks tot het domein van de opdrachtgevers van ZZP-erkend behoren.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met TFG is een formele start naar certificering van kennis  van zzp’ers een feit. TFG-oprichter, directeur Bart Timmer: “TFG heeft het voor haar eigen ondernemers goed geregeld. Onder ons dak alleen de absolute top, afgedwongen door ons samenwerkingsmodel. Onze klanten weten zich via TFG al verzekerd van kwaliteit en zekerheid in dienstverlening. Helaas is de zzp markt nog erg onvolwassen en ondoorzichtig. ZZP-erkend is enorm waardevol voor een transparantie in het zzp-landschap. Daarom is de TFG niet alleen betrokken bij de oprichting van ZZP-erkend, maar tevens de eerste afnemer.”

www.zzp-erkend.nl

 

Linksonder, zittend Bart Timmer, links achter staand Pascal de Koning; beiden directeur van The Future Group/TFG. Rechtsvoor Jacob Verschuur en rechtsachter Remco Verhoef; beiden van Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend.

ZZP-erkend is een onafhankelijke stichting, non-profit en zonder commerciële belangen, voor opdrachtgevers en hun intermediairs. ZZP-erkend biedt opdrachtgevers en zzp’ers een online platform. Hier vindt de registratie plaats van de benodigde documenten en gegevens om als zzp’er te werken of om als opdrachtgever een zzp’er veilig in te huren. De gegevens en documenten worden geverifieerd, opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor de aangesloten opdrachtgever en zzp’er. Na verificatie certificeert ZZP-erkend de gegevens en documenten van de betrokken zzp’er. Hiermee voldoet de opdrachtgever aan de wettelijke verplichtingen die zijn gesteld ten aanzien van inhuur van opdrachtnemers.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s