Pit Professionals zet paarden in bij selectie van sollicitanten

Behoefte aan selectiemethode die meer inzicht geeft in het natuurlijk gedrag van een sollicitant leidt tot creatieve oplossingen HR Intermediair Pit Professionals interviewt jaarlijks honderden sollicitanten, waarbij diverse selectie- en interviewmethodes gebruikt worden. Aangezien veel sollicitanten deze methodes kennen en hierop kunnen oefenen komen vaak dezelfde antwoorden op de vragen terug, en wordt regelmatig een … More Pit Professionals zet paarden in bij selectie van sollicitanten

Pit Professionals slaat brug tussen vergrijzende overheden en hoogopgeleide jongeren

Detachering en flexibele traineeprogramma’s op maat voor bestaand of toekomstig overheidspersoneel De afgelopen jaren is de instroom van jong personeel (onder de 30 jaar) binnen de overheid gedaald met meer dan 60%. Dat betekent dat overheden te kampen hebben met een toenemende vergrijzing. Om zich hier tegen te wapenen is gekwalificeerd jong talent nodig. Jonge … More Pit Professionals slaat brug tussen vergrijzende overheden en hoogopgeleide jongeren