Pit Professionals slaat brug tussen vergrijzende overheden en hoogopgeleide jongeren

Detachering en flexibele traineeprogramma’s op maat voor bestaand of toekomstig overheidspersoneel De afgelopen jaren is de instroom van jong personeel (onder de 30 jaar) binnen de overheid gedaald met meer dan 60%. Dat betekent dat overheden te kampen hebben met een toenemende vergrijzing. Om zich hier tegen te wapenen is gekwalificeerd jong talent nodig. Jonge … More Pit Professionals slaat brug tussen vergrijzende overheden en hoogopgeleide jongeren